İMAT Firma Profili

İMAT AKSESUAR 1993 yılında, PVC pencere sektörünün hızla gelişmesi sonucunda ortaya çıkan pencere aksesuarları ihtiyacı nedeniyle menteşe ve kol imal ederek üretim hayatına başlamıştır. 1995 yılında kendi kalıphanesini kurarak, 1997 yılında CAD / CAM merkezli, bilgisayar destekli plastik ve metal enjeksiyon kalıp tasarımı yapabilen tam donanımlı bir kalıp üretim merkezi haline gelmiştir. Yine aynı yılda bir Alman firmasının teknik işbirliği ile metal işleme bölümünü ve tam otomatik ispanyolet üretim hattını kurdu. Sonraki yıllarda metal işleme bölümünü geliştirerek; kilit, kilitli ispanyolet, çeşitli yan aksesuarlar üretmeye ve ürettiği ürünleri Almanya’ya ihraç etmeye başlamıştır. 1998 yılında metal işleme bölümüne ek olarak metal döküm bölümü kurulmuş ve alüminyum kapı ve pencere kolu üretimine başlanmıştır. İmat Aksesuar’ın ihracata başlama yılları 1998-1999’dur. Sonraki yıllarda kaliteli ürün talep eden pazarlardaki tecrübesini arttırarak; ihracatını Rusya ve Avrupa ülkelerine yaygınlaştırmış, bugünlerde toplam satışları içinde ihracat payını % 80’lere ulaştırmıştır. İhracat pazarlarındaki 6-7 yıllık bir tecrübe, belirli ürünlerde uzmanlaşmayı, yüzeysel ürün genişlemesi yerine derinlemesine ürün detaylandırmayı ve geliştirmeyi zorunlu kılmıştır. Bu nedenle İmat Aksesuar 2002 yılında pencere ve kapı kollarında uzmanlaşmaya karar vermiş, uzmanlık konusunu kesinleştirmek amacıyla 2003 yılı sonunda ispanyolet üretimini durdurmuş ve metal işleme bölümünü kapatmıştır. 2004 yılı başından itibaren ise bütün yatırımlarını ve enerjisini kol üretimine ve dökümhane bölümünün geliştirilmesine yönlendirmiştir. Kol üreticisi bir firma olma yolundaki çabaların sonucu olarak 2003 yılında % 30 olan dış pazar payı bugün % 80’lere ulaşmıştır. 2008 yılında İmat Aksesuar yıllık ihracat rakamı 5 milyon euro, yurt içi satışları 1 milyon euro olan, 4 tanesinde kendi dağıtıcısı olan yaklaşık 10 ülkeye ihracat yapan, yurt içinde bir Alman firmasının kendi markası ile ürün yelpazesindeki tüm pencere ve kapı kolu üretimini gerçekleştiren bir firmadır. İmat Aksesuar üretim kapasitesi yılda 6 milyon adet alüminyum pencere kolu, 1 milyon adet alüminyum kapı kolu, 2 milyon adet plastik pencere kolu imalatı olup, 2005 yılından bugüne özellikle dokümhane bölümü üretimi göz önüne alındığında kapasite 2 katına çıkartılmıştır. Üretimde verimliliği arttırmak ve maliyetleri düşürmek, ürün kalitesini arttırmak, müşteri taleplerine zamanında ve istenen düzeyde cevap verebilmek amacıyla tüm üretim süreçleri için otomasyon yatırımlarında bulunmaya devam etmektedir. İmat Aksesuar, tüm süreçlerde gerçekleştirilen iyileştirme ve geliştirme çalışmaları çerçevesinde 2005 yılında ISO 9001:2000 belgesi almaya hak kazanmış bu yolla iç ve dış pazar payını daha da arttırmıştır. 2008 yılında ürün yelpazesini genişleterek PVC sektörü yanında, ahşap ve alüminyum doğrama sektörlerine girme kararı alan İmat Aksesuar, bu amaçla yeni üretim teknolojilerine yatırım yaparak eloksal kaplama tekniği ile renkli metal kol üretimi gerçekleştiren Türkiye’de ilk firma olmayı hedeflemektedir.

MİSYON

Müşterilerine ve çalışanlarına kattığı değeri sürekli arttırarak, daha kaliteli çıktıları, sınırlı kaynaklarını en ekonomik şekilde üreten, müşteri beklentilerini keşfedip kendi standartları olarak bütünleştirerek, ürettiği ürünleri ilk defasında ve her defasında hatasız olarak sunabilen bir firma olmak.

VİZYON

Dış pazarda lider bir firma olmak ve İmat’ı pvc sektörünün aranılan markası haline getirmek.